NLF / Motorfly / Ledermøtet i Motorflyseksjonen -oppdatert informasjon
Einar Bjørnebekk

Ledermøtet i Motorflyseksjonen -oppdatert informasjon

Til motorflyklubber og –grupper i NLF

 

Motorflystyret inviterer klubbledere til møte 7. og 8. april

De år det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting er det anbefalt å avholde ledermøter i seksjonene. Disse møtene er ikke besluttende, men viktige for å holde en god kommunikasjon og oppfølging av virksomheten i tingperioden.

Ledermøtet er primært rettet mot klubbledere og andre sentrale tillitsvalgte i klubbledelsen. Vi anbefaler at klubbene deltar med to personer hver.

De faglige sakene som blir behandlet ses først og fremst på fra et lederperspektiv. Med dette menes at det ikke blir detaljert behandling av eksempelvis utdannings- og tekniske spørsmål. Orienteringene legges opp slik at klubbenes ledelse skal ha overordnet informasjon.

 

Hvor og når

Ledermøtet avholdes på Comfort Hotel Runway på Gardermoen lørdag 7. og søndag 8. april. For at de fleste skal kunne reise hjemmefra først lørdag morgen velger vi å begynne møtet kl. 11:00. Avslutning på søndag er kl. 15:00.

 

Saker

Selve programmet settes opp senere, men følgende saker kommer på agendaen:

 • Motorflyseksjonens årsrapport og regnskap 2017
 • Planlagte aktiviteter i 2018
 • Rapporteringssystem: Hvordan kan vi ved hjelp av dette bedre flysikkerheten?
 • Anleggssituasjonen – NLFs anleggskomité
 • Drivstoff: Tilgjengelighet og ulike kvaliteter
 • Flytjenesten – fremtidsplaner/idédugnad
 • Nytt utdanningssystem DTO (declared training organisation) – hva betyr dette for klubbene?
 • Flytekniske forhold: Regelverket åpner for at større deler av vedlikeholdet kan gjøres i klubben. Muligheter og begrensninger
 • Elektrisk luftfart: Norge i førersetet
 • Fjernstyrte tårn (remote services)
   

Priser møtedeltakelse

Vi har fått et svært godt tilbud av hotellet som del av NLFs samarbeidsavtale med Nordic Choice Hotels. Hotellkostnadene dekkes av hver enkelt klubb og dette faktureres i etterkant fra NLF.

Deltakelse på ledermøtet med ankomst lørdag formiddag (før lunsj) og avreise søndag ettermiddag (etter lunsj).

Per person på enkeltrom kr. 1.990,– (dette inkluderer da to lunsjer, middag samt overnatting med frokost). Drikke til middag kommer i tillegg og betales av den enkelte til hotellet før avreise.

Per person på dobbeltrom. Kr. 1.790,–

Dersom det bestilles dobbeltrom forutsettes det at det før påmelding er avtalt hvem som deler rom.

Ved deltakelse kun på dagtid er prisen kr. 1.190,– (kr. 595,– per dag) og inkluderer lunsj.

 

Flytjenesten har fagseminar samtidig med Motorflyseksjonens ledermøte

Parallelt med ledermøtets andre dag blir det gjennomført et fagseminar for Flytjenesten. De etablerte korpsene i tjenesten mottar egen invitasjon til sitt seminar.  

Programmet legges opp slik at den avsluttende sesjonen denne helgen blir felles for ledermøtet og fagseminaret. Det vil si at Flytjenesten tas opp som sak i et felles forum.

 

Påmelding

Påmeldingen åpner torsdag 1. mars. Siste frist er søndag 25. mars. Påmelding  via NLF Motorflyseksjonens hjemmeside http://www.nlf.no/motorfly

 

Reise og reisekostnader

Ledermøtet anses som et obligatorisk møte og derved gjelder reisefordelingsprinsippet. Dette gjelder for inntil to personer per klubb. Prinsippet innebærer at reisekostnaden fordeles likt på alle deltakere. Det gjøres avregning mot klubbene. Den enkelte klubb gjør opp med sine representanter.

Det viser seg at det er mye å spare på å bestille fly- og togbilletter tidlig. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre sin billettbestilling så snart som mulig. Det skal benyttes rimeligste reisemåte og vi minner spesielt om at SAS Sportsprisbilletter kan endres (eksempelvis navn på den reisende) eller avbestilles uten gebyr så sent som dagen før avreise.

Lenke til SAS Sportspris https://classic.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport1/bestill-sportsreise/

Du kan gå rett til Norges Luftsportforbund på nedtrekksmenyen, eller du kan legge inn med CMP-kode. NLFs kode er: LUFT999