NLF / Motorfly / Jeppesen Airfield Manual Norway -kjøpes direkte fra Jeppesen fra 2013
George Lundberg

Jeppesen Airfield Manual Norway -kjøpes direkte fra Jeppesen fra 2013

NLF/Motorflyseksjonen har vært kontaktledd for Jeppesen for Airfield Manual Norway i en årrekke. Styret i motorflyseksjonen har besluttet at dette av praktiske og økonomiske grunner legges om. Vi ønsker derfor å henvise eksisterende kunder til Jeppesen direkte. NLF har forhandlet en pris med Jeppesen som er tilnærmet den samme som i 2012. Prisen for 2013 fra Jeppesen direkte er 76,05 Euro.
Kontakt Jeppesen på e-post for å opprettholde ditt abonnement. Skriv «NLF Service» i emnefeltet og oppgi navn og adresse.

E-post

 
Emnefeltet

"NLF Service"

Flere kunder som har opprettet abonnement hos Jeppesen beskriver at de får tilbakemelding om at de må opprette en ny kundeprofil på Jeppesen sin hjemmeside før de kommer til bestillingen. Dersom du har problemer kan Jeppesen nås på +49 6102 50 70. Vi anbefaler at dere spør etter Julie Endress.

Jeppesen kan også tilby elektroniske produkter som JeppView eller andre VFR-abonnement som kan bestilles fra nettsiden

www.jeppdirect.com Mer informasjon finnes for disse produktene på følgende lenke:

JeppView
Se også vedlagte brev til eksisterende kunder.