NLF / Motorfly / Informasjonshefte om vinterflyging fra LT
George Lundberg

Informasjonshefte om vinterflyging fra LT

Bilde fra flystripen på Femunden i 2011 Foto: ukjent

Luftfartstilsynet har utarbeidet et godt materiale for informasjon til privatflygere om vinterflyging. Det er både et informasjonshefte og et kompedie i tillegg til en presentasjon som kan benyttes i klubbene på klubbkvelder med mer. Se også artikkel på Tilsynets hjemmeside: http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Operativ/article603.ece

Informasjonsheftene og sammendraget ligger vedlagt denne artikkelen. Det var ikke mulig å laste opp presentasjonen vedr. vinterflyging her grunnet størrelse -den finnes på LT sin artikkel om vinterflyging.