NLF / Motorfly / hindermvarslingssystemet OCAS for luftspenn fjernes
George Lundberg

hindermvarslingssystemet OCAS for luftspenn fjernes

LN-TOS traff et luftspenn i 2010

Luftfartstilsynet ønsker å opplyse flyoperative miljøer om at OCAS ikke overvåkes med virkning fra fredag 13. september 2013.

LT/F vil ta nødvendige skritt for å trekke tilbake  operative godkjenninger, og kreve at berørte luftspenn merkes på tradisjonell måte. Dette vil av naturlige årsaker ta noe tid, og de flyoperative miljøene oppfordres til å utvise meget stor grad av forsiktighet dersom de skal fly i områder hvor det er montert OCAS varslingsanlegg.