NLF / Motorfly / Flyværtjenesten MET sin kundetilfredshetsmåling
Santiago Amengual

Flyværtjenesten MET sin kundetilfredshetsmåling

Vi som flygere bruker ofte tjenestene som leveres av Flyværtjenesten MET. I den sammenheng er det også viktig å fange opp hva vi som brukere mener om tjenestene som leveres. Derfor gjennomføres iår en kundetilfredshetsmåling.
Din mening er viktig for at Flyværtjenesten MET skal kunne forbedre seg og videreutvikle sine tjenester.
Ved å klikke på linken nedenfor kommer du til undersøkelsen. Den bør kunne besvares på 5-10 minutter.

Klikk her for å ta spørreundersøkelsen adresse: (https://www.surveymonkey.com/s/Z925DLB)

På vegne av Flyværtjenesten MET

Knut Restad