NLF / Motorfly / Er du den nye lederen av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen? Søknadsfristen er nå over.
Santiago Amengual

Er du den nye lederen av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen? Søknadsfristen er nå over.

"NAK`s Flytjeneste" organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste utført av klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund, herunder redningstjeneste og skogbrannovervåkning. Tjenesten forvalter et årlig budsjett på om lag 600 000 kroner. Vår nåværende leder har etter mange år i denne rollen gitt beskjed om at han ønsker avløsning som leder av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen, og vi søker hans etterfølger.

Flytjenesten står overfor stadig endrede rammebetingelser og nye utfordringer, og vi ser derfor etter en person med følgende kvalifikasjoner:

•    Helst erfaring med dagens Flytjeneneste/brannvakttjeneste, enten som pilot eller som annen aktiv deltaker
•    Erfaring fra frivillig, samfunnsnyttig arbeid
•    Erfaring fra organisering av treningssamlinger
•    Evne til å ”selge inn” Flytjenesten til offentlige etater og institusjoner
•    Kunnskap om økonomistyring

Vi ser etter en kandidat med følgende personlige egenskaper:

•    Utadvendt og med gode kontaktskapende evner
•    Strukturert, energisk og godt organisert
•    Gode samarbeidsevner
•    Løsningsorientert og med evne til nytenkning
•    Komfortabel med å kunne opptre i offentlige sammenhenger

Vervet som leder av Flytjenesten er ulønnet, men alle utlegg blir dekket etter regning.

Vervet rapporterer til styret i NLF Motorflyseksjonen, og den daglige kontakten foregår med fagsjef i Motorflyseksjonen.

Dersom du har spørsmål omkring Flytjenesten og ledervervet, ta kontakt med nestleder i styret, Bjørn Skogøy, e-post: bskogoey@online.no eller på telefon 900 11 330.

Søknadsfristen er ute.

Skriftlig søknad sendes til :
Norges Luftsportforbund
Motorflyseksjonen
Møllergata 39
0179 Oslo

eller på mail til: santiago.amengual@nlf.no