NLF / Motorfly / Er du den nye lederen av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen?
Jon Gunnar Wold

Er du den nye lederen av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen?

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste utført av klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund, herunder søk- og rapporteringstjeneste samt skogbrannovervåkning. Tjenesten forvalter et årlig budsjett på i underkant av én million kroner.  Flytjenesten står overfor stadig endrede rammebetingelser og nye utfordringer, og en pågående utbedringsprosess tar sikte på tydeligere retningslinjer for alle aktivitetene. Vi ser derfor etter en leder med følgende kvalifikasjoner:

  • Helst erfaring med dagens NLFs Flytjeneneste/brannvakttjeneste, enten som flyger eller som annen aktiv deltaker
  • Erfaring fra frivillig, samfunnsnyttig arbeid
  • Erfaring fra organisering av treningssamlinger
  • Evne til å ”selge inn” Flytjenesten til offentlige etater og institusjoner
  • Kunnskap om økonomistyring

Vi ser etter en kandidat med følgende personlige egenskaper:

  • Utadvendt og med gode kontaktskapende evner
  • Strukturert, energisk og godt organisert 
  • Gode samarbeidsevner
  • Løsningsorientert og med evne til nytenkning
  • Komfortabel med å kunne opptre i offentlige sammenhenger

Vervet som leder av Flytjenesten er ulønnet, men alle utlegg blir dekket etter regning.  Vervet rapporterer til styret i NLF Motorflyseksjonen, og den daglige kontakten foregår med seksjonens fagsjef. Dersom du har spørsmål omkring Flytjenesten og ledervervet, ta kontakt med prosjektansvarlig for Flytjenesten, Stian Kultorp, e-post: stian.kultorp@nlf.no eller på telefon 957 87 100.

Søknadsfrist 15. november 2018

Skriftlig søknad sendes til :

Norges Luftsportforbund
Motorflyseksjonen
Møllergata 39
0179 Oslo

Søknad kan alternativt sendes på e-post til: stian.kultorp@nlf.no