NLF / Motorfly / Endring i tollbehandling av GA-trafikk på Moss lufthavn Rygge fra 10. juli.
Santiago Amengual

Endring i tollbehandling av GA-trafikk på Moss lufthavn Rygge fra 10. juli.

Ved ankomst til Norge plikter fører av et transportmiddel å gå direkte til et sted der
tollvesenet er stasjonert, jf. tolloven § 3-2. Det fremgår av tollforskriften § 3-2-2 nr. 1 at
luftfartøy skal gå direkte til lufthavn med internasjonal status. Moss lufthavn Rygge har nå internasjonal status.

NLF har i lengre tid arbeidet med å finne en bedre løsning slik at GA trafikken skal kunne forsette med de sammen prosedyrene som Rygge hadde før flyplassen fikk internasjonal status.

På et møte mellom Tollvesenet og NLF sist uke ble vi enige om følgende gjeldende fra 10/7-2015.

Sivile småfly skal sende Flightplan til desken i toll- og avgiftsdirektoratet senest 4 timer før grensepassering. Det må ikke medbringes varer som skal tollbehandles. Desken videresender informasjon til tollvesenet på Moss lufthavn. Etter landing skal flyet gå til hangar B, som leies av Rygge flyklubb. Der skal flyet parkere på en av oppstillingsplassene utenfor i påvente av en evt. kontroll av tollvesenet. Personer som ankommer med flyet kan ikke forlate dette før ankomsttiden som er oppgitt til tollvesenet. Skulle ikke tollvesenet dukke opp etter oppsatt ankomstid, kan man forlate flyet.

Dersom det medbringes varer som skal tollbehandles må flyet gå til terminalen ved Moss lufthavn Rygge.

Vi håper denne løsningen er med på å forenkle trafikken fra utlandet og inn til Rygge flyplass.

NLF viser forøvrig til AIP GEN 1.3, forskrift om luftrrafikk mellom Norge og Schengen-land.