NLF / Motorfly / Ekstra PPL teorieksamen i alle / enkeltfag praktisk info
Santiago Amengual

Ekstra PPL teorieksamen i alle / enkeltfag praktisk info

 

 

  • Når:       Lørdag 20/6-2015
  • Sted:      Starmoen (Hernes Skole). Oppmøte for alle i god tid på Starmoen for registrering  og betaling av deltakeravgift.
  • Tid:        Eksamen starter kl. 10:00. Transport mellom Starmoen og Hernes skole arrangeres av NLF. (10 min. kjøretur)
  • Pris:       kr. 150.- i deltakeravgift Luftsportsuken for lørdagen. Øvrige gebyrer er iht Luftfartstilsynets satser.

Øvrige gebyrer er iht Luftfartstilsynets satser. Dette gjelder også gebyr til kontrollant ved praktisk prøve i telefoni som gjøres opp direkte med vedkommende.

Det gis mulighet for både full prøve og om prøve i enkeltfag. Alle elevere må ha gjennomført relevant skoleprogram før påmelding til eksamen. Påmelding til eksamen skal komme fra godkjent teoriskole og skal sendes NLF slik at Luftfartstilsynet får en samlet påmelding fra oss.
Frist for innsending til NLF er: fredag 15. mai 2015 kl. 15:00   Påmelding sendes på mail motorfly@nlf.no

Det er skjema NF-1089B som skal benyttes ved påmelding til teorieksamen. Under punktet «Eksamensperiode» skal det stå Starmoen, Elverum. Det er dessverre ikke mulig å avlegge omprøve «på stedet». Sensur faller 3 uker etter eksamen men
det vil bli gjort unntak for kandidater til teoriprøve i flytelefoni. Her faller sensuren lørdag 20. juni.  Det vil bli i år igjen være mulig å avlegge praktisk prøve i radiotelefoni lørdag 20/6 evt. også  søndag 21/6-2015.
Dessverre så er det ikke mulig for kandidatene som skulle stryke på et eller flere fag i mai å melde seg på eksamen i juni etter sensurdatoen. Se heller denne muligheten i juni for å gi kandidatene en ekstra lese måned hvis de ikke føler seg klare nok for eksamen i mai. 

Det er NLF som står som arrangør, så alle spørsmål må stilles til undertegnede. Kandidaten må selv melde seg på Luftsportsuken arrangementet via NLF sine hjemmesider. Det finnes overnattingsmuligheter for de som ønsker å komme dagen før.
Påmelding gjør du her.


Denne ekstra eksamensdagen er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og Luftfartstilsynet.

 

Vennlig hilsen
Santiago Amengual
Konstituert fag- og avdelingssjef motorflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)