NLF / Motorfly / EASA-regelverket
George Lundberg

EASA-regelverket

 

EASA regelverket består av en grunnforordning som er kjent som grunnforordningen (Basic Regulation).
Grunnforodningen utfylles med spesialregler som f.eks. "Regulation Air crew" som omfatter sertifikater, medisinsk og flyskoler. "Regulation Air crew" er utgitt i to deler (se illustrasjon ovenfor). Lenker til lovene er angitt nedenfor.

Alle lovene har tilhørende "forskrifter" og veiledningsmateriale. Disse heter henholdsvis "Acceptable Means of Compliance" (AMC) og "Guidance Material" (GM). AMC- og GM-materialet utfyller lovene og gir veiledning til hvordan disse skal tolkes og oppfylles i praksis.

Del en har nummer 1178/2011 og omfatter:
Annex 1. Sertifikatregler (Part-FCL) -se side 7.-162.
Annex 2. Konvertering av nasjonale sertifikater (Converion of national licences)
Annex 3. Sertifikater utstedt av stater utenfor EU/EØS (Licences of non-EU states)
Annex 4. Medisinske krav (Part-Med) -se side 173.-193.

Del to ha nummer 290/2012 og omfatter:
Annex 5. Kabinbesetning (Part-CC)
Annex 6. Regler for luftfartstilsynet (Part-ARA)
Annex 7. Flyskoler (Part-ORA)

AMC- og GM-materialet finner du her:
Part-FCL
Part-MED
Part-ORA