NLF / Motorfly / EASA, ATO, LAPL og Flysertifikat endringer
George Lundberg

EASA, ATO, LAPL og Flysertifikat endringer

Her finner du dokumenter og lenger vedrørende EASA, Approved Training Organisation (ATO) og Light Aircraft Pilots Licence (LAPL)

Authority Requirements and Organisation Requirements

Opinion No 03/2011 of the European Aviation Safety Agency of 19 April 2011 for a Commission Regulation establishing Implementing Rules for Authority Requirements and Organisation Requirements. (Dokumentet er vedlagt nedenfor)

Light Aircraft Pilots Licence

Rekner med de medisinske kravene til LAPL, vil bli strengere en frks. til microflybevis? Det er ikke avklart enda, men det ligger an til at kravene vil bli lavere enn dagens klasse 2 for PPL.
Lurer på om LAPL vil erstatte seilfly sertifikat og microflybevis? For seilfly på sikt, men ikke for mikro. Det er ikke avklart når EASA lovgivningen blir innført i Norge. Teoretisk kan det implementeres fra 8. april 2012.
Hva blir prisen for ta LAPL vil bli? Blir det like dyrt som PPL-A? Det er for tidlig å si noe om, men ambisjonen til NLF er at det skal være rimeligere enn PPL.
   Sertifikatbestemmelser / Flight Crew Licensing

CAA UK har utgitt et dokument som beskriver de antatte endringene i sertifikatbestemmelsene ved overgangen til EASA regelverk som kan implementeres fra 8. april 2012. (Dokumentet er vedlagt nedenfor)