NLF / Motorfly / Dommernes pris NM akro 2014 til Ulrik Hasle
Santiago Amengual

Dommernes pris NM akro 2014 til Ulrik Hasle

Også iår ble dommernes pris delt ut under NM i akro på Eggemoen.

Prisvinneren plukkes ut av dommerne med hjelp fra Contest Director etter følgende kriterier:

"Prisen tildeles en som har: Vist personlig utvikling, engasjement, bidratt til miljøet, eller til
rekruttering og godt omdømme for akrosporten.¨

Aeromech AS på Kjeller, ved Dagfinn Andersen, er initiativtager og giver av prisen som er
et kontantbeløp på kr. 5000,- som øremerkes til akrotrening.

Vi gratulerer Ulrik Hasle med premien.