NLF / Motorfly / Avinors flyplasser åpner dørene utenom åpningstid også i 2016
Jon Gunnar Wold

Avinors flyplasser åpner dørene utenom åpningstid også i 2016

Foto: Flynytt.no

Norges Luftsportforbund (NLF) melder at Avinors ordning for tilgang til flyplasser utenom åpningstid nå videreføres og at man straks kan søke om PFLY-kortet for 2016. 

Vi er veldig fornøyd med Avinors beslutning om en videreføring av en nasjonal løsning som gjør det langt enklere for privatflygere å benytte det fantastiske nettverket av Avinors flyplasser. Siden fjorårets prøveordning løper ut 31.12.2015, har det vært knyttet spenning til når og hvordan ordningen for 2016 blir innrettet. Ordningen for 2016 videreføres uten endringer. Arbeidet med å utvide ordningen til å gjelde mikroflypiloter er fortsatt i gang, men vi har ikke lykkes å komme i havn når nyheten for 2016 er en realitet. Vi håper og tror at PFLY kortet fortsatt er en ordning som GA flygere sette pris på.