Aktivitetsrapportering 2011

Skrevet av George Lundberg

Motorflyseksjonen ber klubbene om å rapportere inn aktivitetstall for 2011. Vi ber om at dere engasjerer klubbarkivarene til å levere tallene på MelWin. Det er kun registrerte klubbarkivarer som har tilgang til denne funksjonen i MelWin.

Motorflyseksjonens ledermøte vil bli avholdt 17.-18. mars i Tromsø. Vi henstiller også representanter fra klubbens styre til å holde av helgen.

Lenke til Melwin for aktivitetsrapportering

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK