NLF / Motorfly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Flydagen Kjeller 2019 16.06-2019 Motorfly
Flydag, Land Flyklubb 31.08-2019 Mikrofly, Motorfly, Seilfly Land Flyklubb