NLF / Modellflyging i NLF
Jon Gunnar Wold

Modellflyging i NLF

Medlemmer i NLFs tilsluttede modellflyklubber flyr iht. sikkerhetssystemet "Modellflyhåndboka", som er godkjent av Luftfartstilsynet iht. BSL A 7-1 §6a

Våre medlemmer kan fravike fra bestemmelsene i BSL A 7-1 §6 som gjelder:

  • Flyging i mørke ("utenom dagslysperioden") 
  • Flyging høyere enn 120 meter over bakken eller vannet (unntatt mørkeflyging og BLOS)
  • Flyging nærmere enn 150 meter fra mennesker og ting
  • Flyging nærmere lufthavn enn 5 km (dersom det er avtalt med lufttrafikktjenesten)
  • Flyging utenfor synsvidde (Beyond line og sight - BLOS)

Det forutsettes at medlemmet har gyldig medlemskap i NLF-tilsluttet modellflyklubb, gyldig kompetansebevis for den aktuelle modellen, og at flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål.

Alle våre medlemmer har ansvarsforsikring inkludert i medlemskapet, som dekker objektivt ansvar for skade på 3. part iht. BSL A 7-1 §8
Gyldig medlemskap er medlemmets forsikringsbevis. Vårt polisenummer hos Starr Companies er SN19P0008INO1A/B.

Ved spørsmål, kontakt Jon Gunnar Wold, tlf 41620347 eller på e-post jgw@nlf.no

Lenker:

Ikke medlem?

De som ikke er medlem skal følge reglene for dronelek: https://luftfartstilsynet.no/dronelek/