Styret

Skrevet av Bjarne Andre My...

Modellflyseksjonens styre 2015-2017

Funksjon Navn Klubb E-post  Telefon
Leder Asle Sudbø Trondheim asudbo@gmail.com 40485727
Nestleder Haagen Valanes Tromsø hvala@online.no 92234773
Medlem (Ungdom) John Ole Hollenstein OS AK/Modell

johnole.hollenstein@hotmail.com

91600161
Medlem Rune Pavestad Aurskog/Høland pavestad@live.no  90962128
Medlem Anders Holt Jacobsen Bærum ahjdiv@online.no  97173885
Vara Reidar Johansson Forus RC Klubb reidar.j@getmail.no 92498771
Vara Per Holmen Tønsberg modellflyklubb per_kholmen@hotmail.com 91375194
Personlig vara for John Ole Hollenstein Martin Larsen Drammen MFK martin.larsen623@gmail.com 90067488

Konkurranseutvalget (gruppeledere)

Klasse Navn E-post Telefon
F3J
F3K
Jo Grini jojo@vfkm.no 90898709
F3F Olav Kallhovd Olav.kallhovd@gmail.com 90645574
F4C Ole Torp ole.torp@online.no 95056891
F1A
F1B
F1H
Atle Klungrehaug aklark@online.no 90673478
F3A
F3P
Espen Kvien espen.kvien61@gmail.com 46265100
F3C
F3N
Jan Thore Lygren jtlygren@broadpark.no 41511755
F2B Clamer Meltzer clamerm@broadpark.no 41422616
IMAC Ketil Aagesen ketil.aagesen@siemens.com 92241797

Sikkerhetsutvalget

Leder: Jon Gunnar Wold 
Medlemmer: Magnus Nordstrand, Gjøvik/Omegn MFK og Magne Hegstad, Moss MFK

Valgkomiteen

Leder: Audun Thinn
Medlemmer: Rolv Leirro og Thorbjørn Jespersen

Fagsjef/avdelingsleder

Jon Gunnar Wold
telefon 41620374
e-post: jongunnar.wold@nlf.no

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK