NLF / Modellfly / Stilling ledig - SISTE FRIST TORSDAG 15.9.2011
Tom Brien

Stilling ledig - SISTE FRIST TORSDAG 15.9.2011

Norges Luftsportsforbund (NLF) er et særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund, og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet organiserer syv luftsportsgrener; fallskjermhopping, hang- og paragliding, seilflyging, motorflyging, modellflyging, mikroflyging og flyging med varmluftballonger. De 250 tilsluttede klubbene har til sammen 17.000 medlemskap. NLFs administrasjon har i dag 15 ansatte med kontor i Oslo sentrum og på rikssenteret for seilflyging i Elverum. For ytterligere informasjon se: www.nlf.no

NLF har de siste årene opplevd en sterk vekst både i antallet nye klubber og i antallet medlemmer. Utfordringer står i kø, og modellflyseksjonen har hatt den desidert største veksten av alle våre seksjoner. Foruten en tredobling av medlemstallet de siste årene, har det også vært en sterk teknisk utvikling innen modellflyging, noe som aktualiserer behovet for innføring av et sikkerhetssystem.

 

Mer info om stillingen, se vedlegg