NLF / Modellfly / Protokoll fra styremøte 26 - 27 August 2011 NLF/Modellflyseksjonen er nå klar.
Tom Brien

Protokoll fra styremøte 26 - 27 August 2011 NLF/Modellflyseksjonen er nå klar.

Referatet fra siste styremøte i Modellflyseksjonen er nå klart og ligger som vedlegg under her.