NLF / Modellfly / Presisering av vekt-begreper for modellfly
Jon Gunnar Wold

Presisering av vekt-begreper for modellfly

Modellflyhåndboka er delt opp i ulike kategorier for modellfly, som igjen bestemmer hvilke bevis som kvalifiserer til å kunne fly de ulike modellen. Sikkerhetsutvalget i Modellflyseksjonen ønsker å presisere at dersom en er i tvil om modellkategori, eller om ens modell kvalifiserer for en høyere bevisklasse, er det takeoff-vekt og ikke tomvekt som skal benyttes. Det vil si at det er modellens vekt med drivstoff, røykolje, batterier og annet som avgjør hvilken vektkategori modellen tilhører.
De ulike modellkategorier og bevisklasser finner du i Modellflyhåndbokas kapittel 5.2:
http://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka