NLF / Modellfly / Overgangsordning for B-stormodell- og instruktørbevis
Jon Gunnar Wold

Overgangsordning for B-stormodell- og instruktørbevis

I forbindelse med revisjon av Modellflyhåndboka tidligere i år ble kategoriene for modellfly og tilhørende lisenskrav endret, slik at flere nå omfattes av krav til B-bevis for stormodell, og flere instruktører klasse I2 kan få konvertert sitt bevis til I1 som er høyeste nivå. Her følger praktisk informasjon vedr. overgangsordningen som varer til 1/5-2015.

Dersom du flyr modeller med mer enn 12 kg startvekt eller turbin, kan du oppgradere fra A-bevis til B-stormodell og/eller B-turbin uten å måtte ta nytt kurs eller fly opp med instruktør. Du trenger kun å få signert søknadskjema av en instruktør klasse I1. Er ikke slik instruktør tilgjengelig, kan du be din klubbleder signere og sende til oss, så oppgraderes du til B-stormodell eller B-turbin. Nestleder eller annet styremedlem i klubben kan signere dersom klubbleder av praktiske årsaker ikke har anledning. Et ikke signert skjema sendt på e-post direkte fra klubbleder eller instruktør godtas som elektronisk signatur.

For instruktører – oppgradering fra I2 til I1

Du kan oppgradere fra I2 til I1 (som er høyeste nivå) dersom du har I2-bevis fra før, samt B-turbin eller B-stormodell. Da trengs det kun en anbefaling fra klubbleder om at du kan bli instruktør klasse I1. Dette gjøres på e-post til jgw@nlf.no . Skjema ikke nødvendig, kun kort skriv om at navngitt instruktør med B-stormodell eller B-turbin i klubben er anbefalt for oppgradering til I1). Har du erfaring med stormodell eller turbin, og ikke fått din B-bevis anbefaling enda, må du gjøre det snarest, se over. Da er det mest praktisk å sende inn skjema sammen med en anbefaling slik at vi mottar alt samlet og kan oppgradere alle nødvendige bevis samtidig.

Har du «I1» lisens utstedt før 1/5-2013?
Da I1-nivået ble innført 1/5-2013 fantes ikke I2. Det er derfor kun de som har I1 utstedt etter 1/5-2013 som har rettighet til å sjekke ut piloter på B-bevis for stormodell og B-turbin.

Andre modellflylisenser du måtte ha (FAI sportslisens, A-bevis e.l.) blir fornyet eller forlenget samtidig. De som har A-bevis med utløpsdato vil få ny påtegning «Livsvarig» på sitt A-bevis.

Mer informasjon og skjema:

Søknadsskjema for utstedelse/fornyelse av flygebevis:
http://nlf.no/modellfly/skjema-utstedelsefornyelse-av-flygebevis-og-instrukt-rbevis-modell

Oversikt over alle ferdighetsbevis:
http://nlf.no/modellfly/oversikt-ferdighetsbevis

Modellflyhåndboka:
http://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka