NLF / Modellfly / Oppdatert regelverk F4 Skala modellfly
Anders Holt Jacobsen

Oppdatert regelverk F4 Skala modellfly

F4H klassen er nå godkjent som offisiell FAI klasse og det kan arrangeres NM, EM og VM i klassen. I den sammenheng er også regelverket for klassen oppdatert. Aktuelle skjema til bruk i konkurransene er også oppdatert LINK http://www.nlf.no/modellfly/f4-skala


I 2014 er det planlagt tre skala stevner basert på FAI’s regelverk.

  • Gregers Gram på Jarlsberg (7-8 juni pinsen)
  • Lt Dons på Maarud (5-6 juli) og
  • NM på Evje (13-14 sept)

Se aktivitetskalender for flere detaljer. Alle er velkommen som deltagere eller tilskuere. Jeg vil på alle stevnene står for resultat tjenesten men får alltid tid til nye piloter som deltar for første gang eller vurderer å delta.

PS Hvilke klasser det arrangeres NM i, avgjøres etter søknad til NLF.