NLF / Modellfly / Nyheter

Nok et stort MI er på vei fra trykkeriet, og blir sendt til medlemmene og abonnentene denne uken. I dette 96 sider store nummeret kan du lese om Per Hoff, Dogfight i Asker, R/C, telemetri og datalogging og mye mer. Vi har også rukket å få med sesongåpningene i F3C, Linekontroll, F3A og IMAC.

Det komplette byggekaos. Foto: Audun Thinn

NLF stilte med modellflyutstilling på Norsk Teknisk museums familiedag søndag 20/5, arrangert av NTMs venneforening. Nytt i år var byggebord hvor vi lærte håpefulle å bygge små strikkmodeller. Responsen var fullstendig overveldende.

Styret i Modellflyseksjonen inviterer NLF-medlemmer mellom 13 og 19 til å søke om støtte til konkurranseaktivitet i inneværende år. Du kan søke om støtte til alt av utgifter som har med konkurranseflyging og trening å gjøre. Å motta slik støtte vil være en anerkjennelse av ditt potensiale som utøver. Støtten tar utgangspunkt i midler til utviklingsorientert ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund.
Den nye loven, “FAA Modernization and reform act of 2012”, har en egen seksjon som ikke bare omhandler modellfly spesielt, men som i praksis fritar modellfly fra all fremtidig lovgivning FAA matte finne på å foreslå for UAS!

Modellflyseksjonen har gleden å tilby barn/ungdom fra 12 – 19 år komplett opplæring og sertisering til Pilotbevis for modellflyging sommeren 2012. I uken 18. – 22. juli vil 10 personer få tilbud om komplett opplæring på modellfyging under NLFs fellesarrangement Luftsportsuka 2012.

Hele 25 ivrige deltakere møtte opp til instruktørkurs på Gardermoen søndag 6/5, til tross for strålende flyvær!

Her finner du samlet informasjon om hva som skiller modellflyging fra ubemannede luftfartøy (RPAS/UAS, eller det media populært kaller "droner"), hvilke lover du må forholde deg til, og hvilke forsikringsregler som gjelder. Dette er spesielt viktig for deg som flyr multirotormodeller eller modeller med kamera.

Se del 1 i MI nr 1/2012 for forslag til deler og hvordan man lager en enkel ramme til multirotor av typen quadrocopter. Denne del 2 som publiseres her på nettet vil vise hvordan man lager og stiller inn flightcontrolleren.

En 96 sider stor utgave er sendt til trykkeriet. Bladet leveres til posten og sendes ut fra 13. april. Gled deg til et kjempenummer med fokus på nybegynnere og rekruttering!