NLF / Modellfly / Nyheter
NLF

Valgkomiteen innbyr klubbene til å komme med forslag til de valg av seksjonsstyrer og forbundsstyrer som skal foregå på seksjonsmøtene og Luftsportstinget i april. De er særlig opptatt av at det kommer inn forslag på engasjerte kvinner som er villige til å stille til valg. Forslag til valg må være kommet inn til valgkomiteen innne 25. februar 2013. Detet fremkommer i den e-posten som er sendt alle klubber tilsluttet NLF.

Medlemsbladet MI har eksistert siden 1977. Her er en scan av det opprinnelige bladet som kom den gang som du kan laste ned og kose deg med i jula.

NLF/Modellflyseksjonen inviterer til instruktørkurs klasse 1 for modellflyklubbene i Norge. Det er lagt opp til at kurset vil gi hver deltager et Instruktørbevis utstedt av Modellflyseksjonen.

Til venstre kultursjef i Elverum Kommune Line M. Rustad og til høyre ordfører Erik Hanstad
NLF
Generalsekretær i NLF John Eirik Laupsa har ledet oppbyggingen av Rikssenteret for seilfly på Starmoen siden starten i 1990. I går ble han hedret for innsatsen med Elverum kommunes kulturpris.
Fra og med 31/12-2012 får du som medlem av Modellflyseksjonen bedre forsikringsdekning. Sammen med vårt forsikringsselskap QBE, som er spesialister på flyassuranse, har vi gjennomgått dekningen og gjort endringer der det var nødvendig. Pga. NLFs lange forhold til QBE og Modellflyseksjonens økte fokus på instruktør- og pilotutdanning, medfører ikke disse endringene noen økning i forsikringspremien.

Som medlem av modellflyseksjonen kan du nå tegne abonnement på Flynytt. Motorflyseksjonens medlemsblad dekker all luftfart, inkludert Mikrofly og seilfly. Flynytt har tester av fullsize-fly og mye spennende stoff for flyinteresserte. Lesebrettversjon for iPad er inkludert i abonnementet!

Er dette tidenes største MI? Gled deg til en massiv utgave på 116 sider stappfull av artikler, tester og referater og mange gode juletilbud fra våre annonsører!

Les om:

NLF

Luftsportstinget og seksjonsmøtene vil bli avholdt på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen lørdag 6. og søndag 7. april 2013. Lørdag 6. april avholder de enkelte seksjoner sine seksjonsmøter og søndag 7. april avholdes Luftsportstinget.

NLF

Modellflyseksjonens vervekonkurranse er avsluttet, og vi sender nå ut giro til de innmeldte. Den må betales så fort som mulig - det er en forutsetning for at du er med i trekningen av en JR XG-11 sender at de/de du har vervet har betalt kontingenten vi sender ut.