NLF / Modellfly / Nyheter
Det vises til tidligere utsendt mail til alle medlemmer angående Modellflyhåndboka. Mange medlemmer har tatt kontakt for å få klarhet i enkelte ting. Dette viser et meget sterkt engasjement blant medlemmene, og vi ser behovet for presiseringer. Mange som ringer spør om det samme, og vi antar at svarene derfor er relevante for flere.
Skalaklasser modellfly med blanketter

Det danske forbundets medlemsblad Modelflyvenyts arkiv er nå gjort tilgjengelig, som nedlastbare PDF'er. Foreløpig er alle årganger siden 2004 scannet, men arbeidet er pågående og flere årganger legges stadig ut.

1. - 7. juli avholdes årets modellflyskole på Starmoen ved Elverum. Gjøvik og Omegn modelllflyklubb og modellflyseksjonen inviterer alle unge vordende piloter til å lære modellflyging med våre instruktører
Under seksjonsmøtet 2013 fikk Cirrus RCK i Oslo stor anerkjennelse. Martin Krafft og Thorbjørn Jespersen fikk begge tildelt hvert sitt hederstegn med diplom av styreleder Asle Sudbø – begge for sitt strålende arbeid i klubben, hvor de på hver sin måte har bidratt til ett av våre mest aktive modellflymiljøer.

Under Seksjonsmøtet i Modellflyseksjonen lørdag 6. april ble Pål Stavn fra Bærum MFK tildelt NAKs gullnål for sitt langvarige engasjement for klubben, og Modellflyging i Norge. Styreleder Asle Sudbø fikk æren av å utdele gullnålen på vegne av NLFs presidentskap.

Tom Erik Sørensen fra Malvik Modellflyklubb ble under Luftsportstinget 2013 tildelt Norsk Aero Klubbs sølvmedalje med diplom for sin enestående innsats gjennom mange år. President i NLF, Arild Solbakken, foresto tildelingen som ble foretatt på Luftsportstinget på Gardermoen den 6. april.

Vil du lære å fly modellfly? Vingtor RC klubb starter et nybegynnerkurs onsdag 10. april fra kl. 17.00 og vil fortsette hver onsdag fremover til september.

Modellflyseksjonen og RCpro i Sortland har i dag inngått en sponsoravtale gjeldene for alle Modellflyseksjonens landslag. Avtalen gjelder allerede fra inneværende sesong og går over tre år. - Vi gleder oss over å kunne støtte landslagene. De beste pilotene er forbilder for den kommende generasjon modellflygere, sier Emil Nilsen, daglig leder i RCpro.