NLF / Modellfly / Ny veileder for klubbene vedr. håndtering av uønsket lyd
Jon Gunnar Wold

Ny veileder for klubbene vedr. håndtering av uønsket lyd

Dette heftet er veiledende for hvordan modellflyklubber i NLF skal reagere på, og komme i forkjøpet av klager på medlemmenes modellflyaktivitet.Dette gjøres ved å regulere lydnivået på modellene, opprettholde et godt forhold til modellflyplassens naboer og det offentlige, og håndtere en eventuell klage på en korrekt måte.

Dette heftet bør finnes i alle klubber, og det bør gjennomgås sammen med alle medlemmer på f.eks. klubbkvelder og møter.

Last ned veilederen som PDF under dokumenter

Heftet kan bestilles i fargetrykk fra NLFs sekretariat . Send e-post til jgw@nlf.no og oppgi klubb, postadresse og antall.