NLF / Modellfly / NM i Skala 2011 AVLYST
Tom Brien

NM i Skala 2011 AVLYST

Elverum Flyklubb Modell må dessverre meddele at pga. for få påmeldte så vil vi ikke kunne arrangere NM. Avgjørelsen er tatt hovedsakelig basert på økonomi. EFKM arrangerte også NM i 2010 og det er basert på erfaring fra dette mesterskapet at vi har satt ett minimum antall deltakere på 20 som krav for å kunne gjennomføre.

I tillegg så sliter vi litt med motivasjonen som arrangør når vi nesten ikke har påmeldte innen fristen, og må begynne å sende ut epost og ringe folk og be de melde seg på. Vi trodde fjorårets arrangement ga nok mersmak til at flere ville melde seg på men det er altså ikke tilfellet.

Vi beklager dette og håper at anledningen vil by seg senere for ett arrangement på Starmoen.

Styret EFKM

Modellflystyret har fått saken , og tatt den til etterretning.