NLF / Modellfly / Multirotor som FAI-konkurransegren
Jon Gunnar Wold

Multirotor som FAI-konkurransegren

FAIs modellflykommisjon CIAM har nå laget et forslag om aktiviteter og konkurranser for multikoptre, blant annet FPV racing. De første konkurransene er allerede avholdt i Frankrike.

I en pressemelding skriver FAI at de anerkjenner populartiteten og det store potensialet som ligger i aktiviteter med multikoptre. ”Drone model aircraft” er nå offisielt en egen gren i CIAM, som følge av at de har laget et utkast til regelverk kalt ”Sportive and receational acitivties with drones and especially multirotors (rotocraft with more than two rotors)”. 

CIAM jobber nå med å få samle en uformell CIAM-gruppe som skal jobbe med måter å utvikle den nye sporten internasjonalt på. Gruppen vil blant annet diskutere regelverk, forholdet til annen luftfart, og evaluere FAIs regeverksutkast basert på tilbakemeldinger fra avholdte konkurranser og treff med multirotor. Målet er å lage et regelverk som skal fasilitere vekst i sporten, og sikre at det er tilskuervennlig.  
Det er opprettet en webside hvor du kan lese regelverksutkastet og finne all informasjon om FAI/CIAMs arbeid med multirotor som konkurransegren.

FPV-racing og akroflyging

Øvelsene som er foreslått er FPV Racing med videobriller og akroflyging med multirotor. 
1st Vice President i CIAM, Bruno Delor, sier i pressemeldingen at han er fornøyd med at FAI raskt har omfavnet multirotor og droner, og på kort tid laget utkast til konkurranseregler. Han har høye forventninger om at dette vedtas og vil være fullt operativt fra og med neste CIAM-møte, som er på våren 2016:

- Dronekonkurranser er i startfasen, det betyr at det er opp til CIAM å skape en god framtid for denne aktiviteten, sier Delor.  

Han viser til ”FPV Race 28”, en konkurranse avholdt i Frankrike hadde over 100 deltakere, som eksempel på at regelutkastet har blitt både vellykket og populært.

- Konkurranseformatet som var definert i regelutkastet bidro til en sikker, rettferdig, spennende og vellykket konkurranse. Vi anmoder alle arrangører av dronekonkurranser om å bruke dette, og gi deres tilbakemeldinger til CIAM, avslutter Delor.