NLF / Modellfly / Modellflyseksjonens seksjonshederstegn 2012 tildelt Jan Lødner
Jon Gunnar Wold

Modellflyseksjonens seksjonshederstegn 2012 tildelt Jan Lødner

Modellflyseksjonens seksjonshederstegn 2012 tildelt Jan Lødner
Fagsjef Jon Gunnar Wold overrekker hederstegnet med diplom på Forus RCKs årsmøte

Jan Lødner fra Forus RC Klubb ble tildelt NLF/Modellflyseksjonens hederstegn for 2012
Jan har vært en av de som har vært drivkreftene i Forus RC Klubb gjennom en årrekke. I tillegg har han vært et aktivt medlem av styret i Modellflyseksjonen gjennom 8 år. Han var også medlem av arbeidsutvalget som planla og arrangerte EM i skala på Starmoen i 2009. Som stevneleder utførte han en utmerket jobb – som ble kommentert av flere av de involverte.

Fagsjef Jon Gunnar Wold stod for tildelingen som fant sted på klubbens årsmøte på Sola den 20. februar.

Om seksjonshederstegn med diplom
Seksjonshederstegn kan tildeles tillitspersoner, medlemmer eller ansatte som har oppnådd fremragende resultater med enkelt prosjekter, eller personer i seksjon/klubb som har nedlagt et stort arbeid gjennom en årrekke, f.eks.:\
• Instruktørarbeid, praktisk eller teoretisk
• Sikkerhetsarbeid og/eller sikkerhetsutdannelse
• Gjennomføring av arrangementer, større konkurranser, stevner o.l.
• Teknisk arbeid, praktisk/teoretisk