NLF / Modellfly / Modellflyplasser
Jon Gunnar Wold

Modellflyplasser

Oversikten over modellflyplasser er ikke uttømmende, og vi kan ikke garantere at den til enhver tid er fullt oppdatert. Det finnes også en rekke andre flysteder og hang som kun benyttes sporadisk etter avtale med grunneier. Lufthavner, småflyplasser og mikroflyplasser som også til tider benyttes til modellflyging er IKKE markert. Generelt er det ikke adgang til å fly på disse plassene uten å være medlem. Ta alltid kontakt med klubben for å få vite om de lokale reglene. 

Åpne kart: https://drive.google.com/open?id=1itL_wMDpI0hzPz3Gtfy23Sa1Yzw&usp=sharing

For endringer i kartet, kontakt Jon Gunnar Wold på e-post: jgw@nlf.no