NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem. Versjon 1.3 er godkjent av Luftfartstilsynet som sikkerhetssystem iht. forskrift.

Versjon 1.3 gjelder til og med 30. juni 2019. Fra og med 1. juli 2019 gjelder versjon 1.4.

Endringer fra versjon 1.2 til 1.3 (Gjelder fram til 30/6-2019)

 • Generell korrektur og omformuleringer der dette har vært nødvendig
 • Standardisering av begreper
 • Tilpasning til oppdatert Forskrift for luftfartøy som ikke har fører ombord mv.
 • Krav til A-bevis for multikopter tyngre enn 1 kg
 • Egne bestemmelser for oppflyging med multikopter
 • Enkle bestemmelser om vedlikehold
 • Flytting av revisjonslogg til først i hvert dokument
 • Fjernet straff - og suspensjonsbestemmelser fra vedleggene, står nå kun i håndboka

Endringer fra versjon 1.3 til 1.4 (gjelder fra 1/7-2019)

Versjon 1.4 er innsendt til Luftfartstilsynet for endelig godkjenning. Som følge av krav fra Luftfartstilsynet er følgende endret i 1.4:

 • 2.4 Krav om kontakt med perifere medlemmer. Skolesjefbegrepet fjernet.
 • 3.1.2 valg av flysted (nytt underpunkt)
 • 3.2.2 Modellflyplass - Nye krav
 • 3.4.2 krav om sikkerhetsavstand på modellflystevne
 • 3.5.2. endret til «EVLOS»
 • 3.5.3 (Nytt punkt) Flyging i Førstepersonsperspektiv, ny bestemmelse for BLOS
 • 3.5.4 Flyging utenom dagslysperioden, nytt krav til belysning.
 • 6.2 henvisning til instruks for Fagutvalget

NB: Kun hoveddokumentet "Modellflyhåndboka" er endret fra 1.3 til 1.4. Versjon 1.3 av vedleggene er uendret og gjelder følgelig også etter 1. juli 2019.

Revisjonslogg finnes også i hvert dokument. 

Rapportering av hendelser

Rapporteringspliktige hendelser kan du melde fra om her