NLF / Modellfly / Medlemstall 2017
Jon Gunnar Wold

Medlemstall 2017

Oversikt over medlemsutvikling i klubbene fra 2014 og til og med 31.12.2017