NLF / Modellfly / Medlemstall 2016
Jon Gunnar Wold

Medlemstall 2016

Her finner du medlemstall for modellflyseksjones klubber pr. 31/12 2016 fordelt på alder og kjønn.