NLF / Modellfly / 22 nye instruktører uteksaminert
Jon Gunnar Wold

22 nye instruktører uteksaminert

22 engasjerte deltakere møtte opp til instruktørkurs hos NLF onsdag 12/2. Samtlige bestod kurset og kan nå utdanne og uteksaminere nye piloter som ønsker å ta modellflygebevis i regi av en NLF-klubb. Vi gratulerer modellflyklubbene Aurskog, Bærum, Vest-Telen modellflyklubb, Condor, Halden, Ringerike, Molde & Omegn, Cirrus, Jetmodellklubben, Forus, Fredrikstad og Larvik med sine ferske instruktører! Lisenser og instruktørmerker vil bli sendt de uteksaminerte instruktørene fra NLF om kort tid.

Aurskog
Aurskog
Bærum Modellfly Klubb
Bærum Modellfly Klubb
Vest-Telen modellflyklubb
Vest-Telen modellflyklubb
CMFK (hovedklubb), TMFK
Vest-Telen MFK
Halden modellflyklubb
Ringerike Modellflyklubb
Molde & Omegn
Cirrus RCFK
Cirrus RCFK
Cirrus RCFK
Jetmodellklubben
Jetmodellklubben
Forus RC-klubb
Forus RC-klubb
Jetmodellklubben
Fredrikstad Modellflyklubb
Fredrikstad Modellflyklubb
Larvik