NLF / Mikrofly / Versjon 6.3 av Mikroflyhåndboken
Roger Holm

Versjon 6.3 av Mikroflyhåndboken

Den nye Mikroflyhåndboken (MFHB 6.3) er nå den gyldige versjonen. Det er mange rettelser og endringer som stort sett er en følge av Luftfartstilsynets virksomhetstilsyn av mikroflyseksjonen i november 2015 og Granskningskommisjon 1-2015 sine anbefalinger. Forøvrig var det et revisjonsbehov for endringer og rapporterte skrivefeil siden utgivelsen av versjon 6.2.

MFHB 6.3 er nedlastbar på vår nettside, og der ligger også en oversikt over alle endringene fra versjon 6.2 til 6.3. Det er viktig at informasjon om dette blir kjent og fulgt opp av alle klubbene. I tillegg er det en ny versjon av vedlegg 6.2 Handlingsplan ved ulykker og vedlegg 5.3 Importtillatelse for mikrolett materiell, der det er påført at alle fabrikknye 3-akse fly som har en importgodkjenning etter 01.05.2016 skal være utstyrt med Stall Warning (SW) fra produsent som gir akustisk signal. Dispensasjon kan søkes.

Det er også utarbeidet en ny versjon av progresjonskortet for tre-akse med flere dato/karakterfelter  Det er lagt ut i to formater, A4 og som stiftet A5 hefte, et hendig format som vi hadde før 2010. Dette kommer også for vekstskift og gyro. Da det nå er innskjerpet krav til briefing før hver skole- og introduksjonstur er det lagt ut som vedlegg 4.3 en briefing guide som en kan velge relevante punkter fra. Det anbefales at klubbene lager sin egen tilpassede versjon. 

Neste revisjon, 6.4, er planlagt med iverksettelse fra 1. januar 2017. Denne revisjon vil komme blant annet som en følge av innføring av NLFs Kvalitetshåndbok, som ventelig vil tre i kraft den 1. juli 2016. Omfanget i kapittel 1 i versjon 6.4 av MFHB vil derfor bli noe redusert, da forhold av overordnet betydning som vil gjelde samtlige NLFs seksjoner vil være beskrevet i NLFs Kvalitetshåndbok.

Tom Bjerke
Leder Håndbokskomitéen.