NLF / Mikrofly / Vellykket seminar for instruktører og besiktningsmenn
Roger Holm

Vellykket seminar for instruktører og besiktningsmenn

65 personer var tilstede på seminaret

I løpet av helgen den 9. og 10. november ble det arrangert seminar for instruktører og besiktningsmenn på Comfort Hotel Runway, noen få meter fra vestre rullebane på Gardermoen. Lørdag var seminaret felles for begge gruppene mens de hadde hvert sitt program på søndagen. Hovedtema var den nye læreboken i teknisk vedlikehold for mikrofly, som Tor Berg og Kai Lyche, ledere av hhv. Ops & Opplærings- og Teknisk komité har laget i fellesskap. Denne blir tilgjengelig for alle etter en siste finpuss av deltaljer og retting av noen avsnitt.

I tillegg til læreboka kom det en rekke presentasjoner og gruppearbeid om hvordan man skal øke det tekniske kompetansenivået hos piloter som skal forestå sitt eget tekniske vedlikehold. Dette skal forhåpentligvis gi som resultat noen bedre rutiner i klubbene der instruktørene vil bidra med hjelp og veiledning. En ting mange hadde spurt seksjoine om var hvordan flyets tekniske loggbok og progresjonskortene best skulle flylles ut. De vedlagte presentasjoner ble vist fram som veiledning.

Det var også et par sosiale innslag. Ført en diplom til Lakselv Mikroflyklyubb for 20 års virksomhet, dernest vår alles Odd-Tore Ohnstad, som fikk seksjonens årstakk for sine mange år som Aktivitetsleder. På kveldene og i pausene gikk praten livlig med kjente og ukjente, der mange kunne knytte nye vennskap og forbindelser.

Roger Holm