NLF / Mikrofly / Vedlegg 5.2 og 5.3 om import av Mikrofly
Roger Holm

Vedlegg 5.2 og 5.3 om import av Mikrofly

Vedleggene som omhandler import av Mikrolette luftfartøy er oppdatert. Disse finnes på venstre side under Dokumenter => Mikroflyhåndboken.