NLF / Mikrofly / Tillegg til rapport fra ulykken på Hamar
Jon Gunnar Wold

Tillegg til rapport fra ulykken på Hamar

Det har blitt lagt til et "Tilleggsnotat" angående indikert steilehastighet i forbindelse med denne rapporten. Dette notatet ligger nå under "Flytrygging" og Hendelsesrapporter.

http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/ln-ysm_rapport_gk1-1...

Granskningskommisjon 1 2015 har ferdigstilt sin rapport etter ulykken ved Stafsberg flyplass, Hamar, 14. juli 2015