NLF / Mikrofly / Til samtlige eiere og operatører av Rotax 912/914 motorer
Roger Holm

Til samtlige eiere og operatører av Rotax 912/914 motorer

Motorprodusenten Rotax har nylig utgitt en ASB (Alert Service Bulletin), som gjelder motorer i 912/914 serien: rent spesifikt omhandler skrivet forgasser flottører, produsert etter 9. mai 2016.

Rotax har også tidligere utgitt bulletiner for omtalte flottører; problemene lå i at flottørene ikke tålte bilbensin tilsatt etanol (mogas). 

Siste ASB poengterer at endel flottører som følge av produksjons avvik, ikke tåler vibrasjonene som kan forekomme i forgasserene: godset i flottørene begynner å flakke av, og flottørens oppdrift reduseres. Dette kan resultere i at rå bensin renner ut av forgasser huset, og i værste fall medfører brann.

Berørte eiere bes om å lese igjennom vedlagte link, samt koplingene til selve ASB'en. Basert på oppgitte delenummere og situasjonen for den aktuelle motoren, pålegges eiere å ta forholdsregler som foreskrevet i ASB.

Når dette er utbedret, føres det inn i flyets tekniske loggbok og dokumenteres i flyets tekniske perm. 

Lenke til Service Bulletin.