NLF / Mikrofly / Tidligere aktivitetsrapporter - flytimer per år
Stein Erik Lundblad

Tidligere aktivitetsrapporter - flytimer per år

 

Tidligere aktivitesrapporter for våre mikrofly 

Sist oppdatert: 02-03-2014

Her er aktivitetsrapportene for norske mikrofly de senere årene. Dette indikerer ikke nødvendigvis hvor mye den enkelte pilot har fløyet, men viser hvor mange timer og antall starter hvert registrert mikrofly har logget innenfor hvert angitt år. De første plasseringene har gått til fly i skole- og klubbvirksomhet. 

For 2013 ble det rapportert inn 12.618 flytimer og 34.848 starter, fordelt på 315 fly. 

For året 2013 gratulerer vi: 
LN-YBS (A22 Aeroprakt) - Brattetveit Sigurd for A/L med 288 flytimer og 548 starter.  

og de neste plassene 

LN-YRM (A22 Aeroprakt) - Ringerike MFK med 248 flytimer og 819 starter.  

LN-YCW (ATEC Faeta) - Hedmark Flyklubb/Mikro, med 239 flytimer og 979 starter.

For 2013 har vi denne rapporten:

2013 antall timer sortert på klubber

For 2011 og tidligere har vi her sortert disse PDF'ene på:  antall timer 2011   kjennemerke 2011   klubbene 2011