NLF / Mikrofly / TEMAER FOR SIKKERHETSMØTER I KLUBBENE 2014
Tom Bjerke

TEMAER FOR SIKKERHETSMØTER I KLUBBENE 2014

Temaer og underlag for de sikkerhetsmøter klubbene er pålagt å gjennomføre årlig er i dag distribuert til klubbene på E-post. Materiellet er utarbeidet av Flytryggingsrådet.

Vi minner samtidig alle innehavere av flygebevis på mikrofly om kravet til deltagelse på internt sikkerhetsmøte i klubben, minimum hvert annet år. Mer om dette og øvrige vilkår for opprettholdelse av gyldig flygebevis på mikrofly finner du i Mikroflyhåndboken, versjon 6.2.

Vi ønsker alle klubber og medlemmer lykke til med gjennomføringen av årets sikkerhetsmøter!