NLF / Mikrofly / TEKNISK MELDING, # 3 - 2013, BENSINFILTER, VIKTIG !
Tom Bjerke

TEKNISK MELDING, # 3 - 2013, BENSINFILTER, VIKTIG !

Pålegg om tiltak! Denne TM må leses av alle eiere og brukere av norskregistrerte mikrofly.