NLF / Mikrofly / TEKNISK MELDING, #1-2013 - IKARUS C42B
Tom Bjerke

TEKNISK MELDING, #1-2013 - IKARUS C42B

Vi har mottatt melding om teknisk svikt i en norsk Ikarus C42B. Se vedlegg for ytterligere informasjon. Operative ledere i klubbene formidler denne melding til alle eventuelle eiere av Ikarus C42B i klubben, så de kan sikre seg at deres fly ikke har samme problem. Aktuell problemstilling følges opp før første flyging og kvitteres ut i flyets tekniske loggbok med teksten, "TM #1-2013" kontrollert og eventuelt utbedret. Seksjonen vil følge opp dette mot produsenten.

 

Tom Bjerke

Fagsjef

Mikroflyseksjonen/NLF