NLF / Mikrofly / Styreprotokoll 2016-1 er klar
Roger Holm

Styreprotokoll 2016-1 er klar

Mikroflyseksjonen avholdt styremøte den 16. januar, og protokollen fra møtet ligger under "Styreprotokoller".