NLF / Mikrofly / Styremøteprotokoll nr 1 2018
Roger Holm

Styremøteprotokoll nr 1 2018

Mikroflystyret hadde møte den 20. februar, og protokollen ligger på plass sammen med de foregående protokollene.