NLF / Mikrofly / Stall warning (SW) - oppfølgingsmøte
Roger Holm

Stall warning (SW) - oppfølgingsmøte

NLF Mikroflyseksjonen har i møte tirsdag 16. august diskutert nye praktiske og tekniske løsninger vedrørende innvendinger mot vedtaket om innføring av steilevarsel for den eksisterende og bruktimporterte flåten av mikrofly. Løsningene vil evalueres fram mot arbeids- og strategimøte 8. – 9. oktober, og målet er at et endelig vedtak vil fattes under dette møtet. Det betyr at vi avventer og "holder oss i ro" til vi vet hva dette vedtaket innebærer.

For nye mikrofly står vedtaket som tidligere er publisert ved lag.

Roger Holm
Informasjonskomitéen