NLF / Mikrofly / Stall warning - oppfølging
Roger Holm

Stall warning - oppfølging

NLF Mikroflyseksjonen har i sitt strategimøte helgen 7. - 9 oktober diskutert de praktiske og tekniske løsninger om innføring av steilevarsel for den eksisterende og bruktimporterte flåten av mikrofly. Det ble vedtatt at eierne av tre-akse mikrofly istedet for det tidligere pålegget nå får en sterk anbefaling om å installere en innretning som passer på at du ikke uforvarende mister flygehastighet, med de følger det kan ha. Det er funnet rimelige tekniske løsninger som ikke krever boring av hull i vinger, noe som vil senke terskelen for å installere et "warning system" betydelig. Det vil umiddelbart igangsettes en prøveperiode med hele spennet av tre-aksefly, og det betyr at vi kan avvente og "holde oss i ro" til vi ser hva som kommer ut av disse testene.

Mer informasjon ligger i referatet fra styremøtet den 8.oktober. Se "Mikro Styremøte 2016 - 4" under styreprotokoller.

For nye mikrofly som søkes importert står vedtaket om krav til ferdig innmontert Stall Warning ved lag.

Roger Holm
Informasjonskomitéen