NLF / Mikrofly / Spørreskjema forsikring av Mikrofly Svarfrist 07.06.2013
Kåre Halmeid-Østerud

Spørreskjema forsikring av Mikrofly Svarfrist 07.06.2013

Vi har registrert at det skjer store endringer av premiene på våre kaskoforsikringer, og vi ser det som nødvendig å forsøke å gjøre noe med situasjonen. For å kunne forhandle med de aktuelle tilbyderne i markedet trenger vi noe informasjon fra flyeierne. Vi ber dere derfor om å fylle ut vedlagte spørreskjema. Svarfrist 07.06.2013

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt. 

Spørreskjema forsikring av fly

Styret