NLF / Mikrofly / Skoledokumenter
Roger Holm

Skoledokumenter


Her er en del av den dokumentasjonen en trenger for å starte skolingen med Mikrolette Luftfartøy:

Progresjonskort for Tre-akse (A4 - versjon juli 2017)

Progresjonskort for Tre-akse (A5 heftet - versjon juli 2017)

Progresjonskort for Vektskift (A4 - versjon 2015)

Progresjonskort for Gyroplan (A4 - versjon 2015)

- Skjema for Type/Modellutsjekk (docx) Versjon 2016

- Lærebok i Teknisk Vedlikehold av Mikrofly (PDF)  Om læreboka

- Vedlegg 1. Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

Andre dokumenter for opplæring (disse har ingen formell status i sikkerhetssystemet):

Skolehåndboka for Tre-akse (Rorkontroll) Om skolehåndboka

- Føring av Teknisk Loggbok (PDF) - Versjon 2013

- Føring av Progresjonskort (PDF) Versjon 2017

- Rutine for å oppnå Flytelefonistsertifikat (Info fra Luftfartstilsynet)

Teori og prøver:

- Pensumlister i alle fag

- Mal for teoriprøve i ett fag med 20 spm (doc) Versjon 2016

Instruktøropplæring:

- Søknadsskjema for Instruktørkurs - Versjon 2018

- Logghefte for klubbseleksjon - Ver.2018. A5 skjerm/pad versjon  A4 papirversjon (stiftes som hefte)