NLF / Mikrofly / Seminarpresentasjoner
Roger Holm

Seminarpresentasjoner

Her er nedlastbare presentasjoner fra Seminaret 27. - 28. februar 2016.

----- Lørdag -----

Instruktørenes kompetanse (Roger H)

Luftsporten - hvordan vi er organisert og hvem som har ansvar (John Eirik L)

Om kunnskaper, holdninger og ferdigheter (Rolf L)

Hvordan man holder en god briefing. (Santiago A)

Innholdet på årets Sikkerhetsmøte. (Tom R)

Krav til piloter som søker om PFLY (Santiago A og Roger H)

Risikoforståelse - hvordan gjøre vurderinger (Svein Ivar J)

----- Søndag -----

Teoriopplæring - presentasjon av LAPL pensumet (Santiago A)

Årets revisjon av klubbene (Tor B) (Filene ligger nederst)

Ny dokumentasjon av elevenes progresjon (Pål V)

--------

Presentasjon av oppdateringene til MFHB 6.3 (Roger H)

Kapittel 3 og Kapittel 4, Anbefalinger fra GK 1-2015

Vedlegg 6.1 ICAO Annex 13 hovedpunkter

Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker

--------

Prosessen med å få en høyere MTOM (Roger H)

Regelverket og hva vi kan få ut av det (Torkell S)

Prosessen med innføring av SW (Petter F-L)

---------------------

Ekstra informasjon

FAI Colibri Diploma

The Downwind Turn (pdf)

Regneark for Vekt & Balanse - Mikrofly (Roger H)

Deltagerliste (XLS ark)

Reisefordelingslisten (PDF)